RINDBORG & RINDBORG

Rindborgs – verksamma med inriktning på företag och företagande sedan 1963

Om oss

Styrelseuppdrag – Företagande - Insolvensrätt

1963 startade Sara och Stig Rindborg advokatverksamhet. Sedan många år tillbaka är Marika Rindborg Holmgren verksam partner. Allt sedan starten bistår Rindborgs företag och företagare inom affärsjuridiken samt har engagemang i samhällsfrågor och även i olika ideella uppdrag.

Styrelsepoolen
Linkedin Marika Rindborg Advokatbyrå

"Rindborgs har bistått företag och företagare sedan 1963"

Vad vi gör

Rindborgs tillhandahåller kunskap inom affärsjuridiken för att bistå företag och företagande, vilket inkluderar styrelseengagemang. Vi förordnas också av domstol som konkursförvaltare.

Engagemang – omsorg - kompetens